Sajmovi

Posjetite nas na:

MEDICA, Düsseldorf, Njemačka
13.11.-16.11.2017.
Hala 13, Štand B22

PHARMTECH, Moskva, Rusija
21.11.-24.11.2017.
Crocus Expo IEC, Pavilion 2, Hala 8, Štand B227