Sustav upravljanja kvalitetom

Od 2003. godine Klimaoprema posjeduje certifikat za Sustav osiguranja kvalitete ISO 9001, čija implementacija podrazumijeva pokrivenost kompletnog proizvodnog procesa kontrolnim točkama, sa ciljem eliminiranja i najmanjih mogućih grešaka. Krajem 2015. godine Klimaoprema d.d. je ispunila sve zahtjeve u pogledu certificiranja proizvoda prema normi ISO 13485, a opseg novog certifikata odnosi se na projektiranje, proizvodnju, instalaciju, validaciju i održavanje proizvoda za čiste prostore i operacijske dvorane.

Politika kvalitete

Strategiju i politiku poslovanja podredili smo zadovoljstvu naših kupaca. Postojećim i budućim kupcima želimo pružati uvjerenje da smo im pouzdan partner temeljem neupitne kvalitete naših proizvoda i usluga. Samo visokom kvalitetom možemo zadržati naše postojeće tržište i osvajati nova tržišta. Želimo da ime naše tvrtke postane jedan od sinonima kvalitete.

Temeljna pretpostavka postizanja cilja je uređeni sustav poslovanja tvrtke. U tom kontekstu je stalno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001 od primarnog značaja. Na napredan i efikasan sustav upravljanja kvalitetom bez poteškoća ćemo u budućnosti dograđivati i zahtjeve ostalih međunarodnih normi koje su primjerene našoj proizvodnji i uslugama.

Klimaoprema d.d. aktivno se i dosljedno opredjeljuje za:

 • Trajno ispunjavanje svih primjenjivih načela i zahtjeva normi HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 13485 te neprekidno obrazovanje naših zaposlenika o svijesti i važnosti kvalitete;

 • Neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom uspostavom zadaća, odgovornosti i ovlaštenja cjelokupnog osoblja tvrtke na svim razinama;

 • Izdvajanje i rješavanje prioriteta u procesu stalnog poboljšavanja kvalitete;

 • Održavanje visoke razine kvalitete proizvoda i usluga koje nudimo svojim kupcima;

 • Provođenje akcija samo temeljem činjenica i podataka;

 • Praćenje novih tehnoloških rješenja i primjena istih;

 • Aktivno provođenje funkcija kontrole kvalitete;

 • Suradnju s kupcima s ciljem ispunjavanja njihovih očekivanja i održavanja trajnog zadovoljstva našim proizvodima i uslugama;

 • Razvijanje partnerskog odnosa s dobavljačima;

 • Poduzimanje niza mjera u cilju motivacije zaposlenika i stvaranja skladnog i pobjedničkog tima;

 • Preispitivanje politike i ciljeva tvrtke kako bi djelovali u skladu s postavljenom vizijom i misijom tvrtke Klimaoprema d.d.    

Uprava tvrtke Klimaoprema d.d. svjesna je svoje odgovornosti u provođenju zacrtane Politike kvalitete. Uprava će uložiti sve svoje znanje i sposobnosti da zaposlenicima pruži vodstvo, a ne nadgledanje.

Preuzimanje Politike kvalitete: Politika kvalitete

Certifikati kvalitete:

Preuzimanje certifikata prema normi ISO 9001:2015

Preuzimanje certifikata prema normi ISO 13485:2012

Provjera valjanosti certifikata:

Valjanost naših certifikata moguće je provjeriti u bazi certifikacijske kuće DNV GL klikom na odgovarajuću sliku certifikata ili učitavanjem QR koda. 

   

 ISO 9001 2015 COL    ISO 9001 2015

ISO 13485 COL      ISO 13485